Nå kan du søke Demonstrasjonsprosjekter i næringslivet

Automatisering - teknologi - illustrasjonsbilde

Illustrasjon: AdobeStock

Trenger din bedrift støtte til å demonstrere og verifisere innovasjoner som ny teknologi, prosesser eller nye tjenester? Da kan det være lurt å sjekke ut Forskningrsådets Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet!

Aktuelle temaer i denne utlysningen er maritim industri (grønn skipsfart), petroleum og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Dersom dere har resultater som dere trenger å få testet ut for raskere å komme fram til et produkt, prosess eller tjeneste som skal kommersialiseres, kan demonstrasjonsprosjekter være aktuelt for dere.

Utgangspunktet for et Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet kan være et FoU-prosjekt, for eksempel Innovasjonsprosjekt i næringslivet eller et eget bedriftsledet prosjekt. Behovet dere har nå, er å pilotere innovasjonen før markedsintroduksjon og videre kommersialisering.

Når kan dere sende inn søknaden?

I 2022 kan dere søke når dere vil fra januar til 14. september. Forskningsrådet behandler søknadene puljevis to ganger i året. Søker du før 9. mars får du svar i slutten av juni, søker du før 14. september får du svar i midten av desember.

> Les mer og søk her (forskningsradet.no)