Norsk Industri

Innhold

Millioner å søke på til demonstrasjonsprosjekt innen flere områder

Forskningsrådet tar imot søknader på demonstrasjonsprosjekt innenfor petroleum, maritim industri/grønn skipsfart og landbasert mat, miljø og bioressurser. Støttegrensen er inntil 16 millioner kroner. Totalt er 120 millioner kroner tilgjengelig.

Det er Forskningsrådet som lyser ut midlene. Søkere er norske bedrifter. I prosjektet må dere samarbeide med andre bedrifter eller aktører i verdikjeden, gjerne sluttbrukere eller potensielle kunder. Dere har behov for å pilotere og demonstrere ny teknologi til bruk nasjonalt og for salg i internasjonale markeder.

Målet er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi, som igjen bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

Ved å gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt støttet gjennom Forskningsrådet får dere:

  • Risikoavlastning til å satse på ny teknologi og bringe denne ut i markedet.
  • Konkurransefortrinn på området/i bransjen ved å kunne levere de mest moderne løsningene til kundene.
  • Raskere verdiskaping i bedriften fra forskningsresultater og teknologiutvikling ved at resultater og teknologi blir kommersielt tilgjengelig.

Det er ingen søknadsfrist for demonstrasjonsprosjekter, men søknaden må sendes inn senest innen midten av april dersom planen er å starte med prosjektet før sommeren.

> Les mer her (forskningsradet.no)

For industriprosjekter som skal gjennomføre omfattende forskningsaktivitet, vil Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021 være mer aktuelt.