Krisepakken gir gode muligheter for støtte til innovasjonsaktiviteter

Innovasjon Norge kom 15. april med mer konkret informasjon om tiltakspakken for innovasjon. Vi anbefaler bedriftene om å orientere seg om mulighetene.

> Les mer og søk her

Norsk Industri vil særlig trekke frem tiltak på lånefinansiering, som blant annet innebærer lavere rentesats, høyere utlånsramme, lavere egenfinansiering, avdragsutsettelse og at det nå er mulig å kombinere lån med tilskudd.

Også det ekstraordinære innovasjonstilskuddet vil være svært aktuelt for industribedrifter. I krisepakken gir regjeringen hele 2,1 milliarder kroner ekstra til ekstraordinært innovasjonstilskudd. Innovasjon Norge oppfordrer bedriftene til å sende gode søknader, og opplyser samtidig om at søknadene ikke behøver å innrettes mot konkrete tilskuddsordninger i Innovasjon Norge (herunder IFU/OFU og Miljøteknologiordningen).

Slik Norsk Industri forstår det, vil Innovasjon Norge vurdere søknadene, og sette sammen løsninger innenfor rammene de har av ulike eksisterende ordninger.

Også store bedrifter kan søke om tilskudd

Ekstraordinært innovasjonstilskudd har SMB-bedrifter med vekstambisjoner som målgruppe. Merk at store bedrifter også kan søke, dersom de oppfyller kriteriene:

  • En liten bedrift er klassifisert som en stor på grunn av eierskap.
  • En stor leverandørbedrift inngår et avtalefestet samarbeid med norske små og mellomstore leverandører om utviklingsarbeidet, og der dette gir betydelige positive ringvirkninger for SMB-leverandørene.
  • Prosjektet knytter seg til miljø- og samfunnsutfordringer, der effekten av innovasjonen har en høy samfunnsmessig gevinst.
Innovasjonsaktiviteter som kan kvalifisere til tilskudd

Som før gjelder ordningen med innovasjonstilskudd prosjekter som er ledd i reelle innovasjonsaktiviteter, og kan følgelig ikke benyttes for vanlige aktiviteter. Eksempler på innovasjonsaktiviteter som kan få støtte er:

  • Strategiutvikling
  • Kompetanseutvikling
  • Forstudier
  • FoU-aktiviteter
  • Investeringer
  • Opplæring
  • Implementering av nye produksjons- og organisasjonsmetoder

Innovasjon Norge venter stor pågang av søknader i nærmeste fremtid. Norsk Industri oppfordrer derfor medlemmer til å lese nøye all informasjon og konkretisering som nå er tilgjengelig på Innovasjon Norges nettsider, og å sende søknad.

– Bruk mulighetene som ligger i krisepakken til å realisere innovasjonstiltak som kan bidra til økt konkurransekraft på den andre siden av krisen, sier Katrine Vinnes, fagsjef FoUI i Norsk Industri.

> Les mer og søk her

> Les også: Milliardpakke til gründere og vekstbedrifter klar i dag (regjeringen.no)