Norsk Industri

Innhold

Klarsignal for Regjeringens nye Grønn plattform-satsing

Illustrasjon: AdobeStock

Grønt nettverk

Regjeringen lanserte våren 2020 en ny satsing, Grønn plattform, som innebærer en støtte på totalt en milliard kroner over tre år som skal gå til store prosjekter basert på samarbeidskonsortier som bidrar til grønn omstilling og grønne jobber. Nå er det mulig å søke om støtte til forprosjekter.

Det er Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA som forvalter satsingen.

Mer om Grønn plattform

Grønn plattform skal bidra til utvikling av helhetlige, grønne verdikjeder gjennom store koordinerte FoU- og innovasjonsprosjekter. Prosjektene bør koble kunnskapsproduksjon, teknologiutvikling, pilotering, forretningsutvikling, kommersialisering og skalering av grønne omstillingsprosesser, produkter og tjenester. Prosjekter kan også dekke deler av dette løpet, men med et klart markedssiktemål og med solid involvering fra næringslivet.

Plattformen skal også bidra til å øke de private investeringene i grønne omstillingsløp, øke omfanget av slike prosjekter i institutt-, industri- og tjenestesektorene, bidra til raskere gjennomføring av grønne omstillingsprosjekter og øke norsk industriell produksjon og eksport.

Grønn plattform er en sektor- og teknologinøytral satsing som kan gi støtte til ulike næringer og teknologier som oppfyller utlysningens formål.

Les mer om Grønn plattform (forskningsradet.no)

Utlysning i to trinn

Dette er første utlysning i regi av Grønn plattform. Den gjennomføres i to trinn: forprosjekter og hovedprosjekter.  

Nå er det mulig å søke om støtte til forprosjekter frem til 6. januar 2021. Søkere kan få opp til kr 300 000 i støtte til forprosjekt. Hovedutlysningen til Grønn plattform kommer vinter/vår 2021.

– Mange bedrifter ser nå etter nye forretningsmuligheter, og Grønn plattform er et flott verktøy som kan bidra til å skyte fart på den grønne omstillingen, sier Katrine Vinnes, fagsjef for forskning og innovasjon i Norsk Industri.

> Les mer om og søk støtte til forprosjekter (forskningsradet.no)