Norsk Industri

Innhold

Innovasjon Norge søker innovative digitaliseringsprosjekter

Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

Publisert

Har du et digitalt prosjekt som vil øke bedriftens konkurransekraft? En digital løsning som kan skape nye produkter og tjenester? Eller har bedriften din behov for å effektivisere?

Mange små- og mellomstore bedrifter har begrensede ressurser til nødvendige investeringer i digital teknologi, kompetanse og omstilling. Hos Innovasjon Norge kan bedrifter i denne målgruppen søke støtte til å delta i kompetanseprosjekter og nettverk som skal bidra til å styrke den digitale omstillingsevnen.

> Les mer her (innovasjonnorge.no)