Høringssvar: områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

Publisert

Dokumenter

Illustrasjon: AdobeStock

Regjeringen skal foreta en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet. Målet er å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt. Her kan du lese Norsk Industris høringssvar.

Norsk Industri verdsetter at regjeringen har foretatt en mer eller mindre helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Vi er enige i at virkemiddelapparatet trenger en opprydding ettersom flere virkemidler og aktører har kommet til, samt at man fra et eierståsted ikke har maktet å rydde i en tiltakende gråsone mellom aktørene, annet enn at de har fått beskjed om å samarbeide med hverandre. Over tid trengs mer strukturell klargjøring og opprydding.

> Last ned høringssvaret