Norsk Industri

Innhold

Fortsatt mulig å søke støtte til Demonstrasjonsprosjekter fra Forskningsrådet i 2021

Et Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Utlysningen retter seg mot petroleumsnæringen knyttet til olje- og gassvirksomhet i åpne områder på norsk kontinentalsokkel, maritim næring knyttet til grønn skipsfart og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Dersom bedriften har resultater som dere trenger å få testet ut for raskere å komme fram til et produkt, prosess eller tjeneste som skal kommersialiseres, kan demonstrasjonsprosjekter være aktuelt for dere.

Utgangspunktet for et Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet kan være et FoU-prosjekt, for eksempel Innovasjonsprosjekt i næringslivet eller et eget bedriftsledet prosjekt. Behovet dere har nå, er å pilotere innovasjonen før markedsintroduksjon og videre kommersialisering.

Søknadsfristen er 15. september.

> Les mer om Demonstrasjonsprosjekter hos Forskningsrådet

> Se utlysningen hos Forskningsrådet