En milliard til store grønne omstillingsprosjekter

Iselin Nybø

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann.

Elleve ambisiøse prosjekter over hele landet får mellom 50-120 millioner kroner hver. I alle prosjektene finner vi Norsk Industri-medlemmer.

Prosjektene skal blant annet utvikle havnett i Nordsjøen, en lavutslipps verdikjede for havbruk til havs og teknologier som tilrettelegger for permanent CO2-lagring.

– Dette underbygger norsk industris innovasjonskraft og evnen og viljen til å omstille seg til en grønnere hverdag. Tildelingene fra Grønn plattform viser med tydelighet at det er viktig og riktig å satse på industrien, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har delt ut en milliard kroner fra Grønn plattform. Her har privat næringsliv, forskningsaktører og andre gått sammen for å realisere store og ambisiøse omstillingsprosjekter, fra helt grunnleggende forskning, til løsninger som er klare for markedet, sier næringsminister Iselin Nybø.

> Les mer og se alle prosjektene som har fått støtte (forskningsradet.no)

> Mer på regjeringen.no

Les mer om noen av prosjektene:

> Oppstart av nytt prosjekt for havnett i Nordsjøen

> 96 millioner kroner til "Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs"

> Finnfjord og samarbeidspartnere er tildelt 93 millioner kroner for å videreutvikle algeprosjektet på Finnfjord