Norsk Industri

Innhold

En milliard kroner til innovasjonsprosjekter

Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

Publisert

Norges forskningsråd lyser nå ut en milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter.

- Det finnes mye delfinansiering å søke på når industrien har gode prosjekter for å bli mer innovative, sier fagsjef Katrine Vinnes i Norsk Industri.

Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst. Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, og det skal finnes muligheter for både store og små bedrifter, i alle næringer og sektorer. Forskningsrådet har som målsetning å støtte prosjekter som gir økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i tråd med FNs 17 bærekraftsmål.

Det kan gis støtte til disse områdene:

 • Havbaserte næringer
 • Energi og lavutslipp
 • Petroleum
 • Mat- og biobaserte næringer
 • Nanoteknologi og avanserte materialer
 • Helse
 • Industri og tjenester
 • IKT og digitalisering
 • Bygg, anlegg og eiendom

– Norsk næringsliv forsker stadig mer, og vi håper på søknader fra en stor bredde av norsk næringsliv også i år. Det skal finnes muligheter for støtte for alle bedrifter som bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.


De viktigste datoene
 • Skissefrist: 29. august 2018, kl. 13.00
 • Søknadsfrist: 10. oktober 2018, kl. 13.00
 • Beslutning om støtte: Januar 2019

> Les mer her