Bli med i forskningsprosjektet The Lean Digitalization Paradox

Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

Publisert

Arbeidere som samarbeider

Arbeidere som samarbeider. Foto: AdobeStock

I forbindelse med datainnhenting ønsker forskningsprosjektet "The Lean Digitalization Paradox", i samarbeid med Norsk Industri, å komme i kontakt med ansvarlige for lean og/eller digitalisering i ulike virksomheter som ønsker å stille til intervju.

Lean forblir en hovedtilnærming for å utvikle norsk industri. Den neste forbedringsbølgen vil drives av digital teknologi. Dette åpner spørsmål om hvordan de to tilnærmingene best kan kombineres for økt konkurransekraft. Kunnskapen utvikles gjennom et samarbeid mellom NTNU, SINTEF, Hydro, Benteler, Aker Solutions, Deloitte og Equinor. Prosjektperioden er fra Q2 2019 til Q4 2023. Hovedmålsetting for prosjektet er å forstå paradokser mellom lean og digitalisering og hvordan disse kan håndteres for å oppnå strategisk digitalisering av norsk industri.

Gjennomføring

Informantene vil bes om å gjennomføre intervjuet på teams eller via telefon med en varighet på ca. en time for å kartlegge status på lean og digitalisering i deres bedrift. Alle informanter og bedrifter som intervjues vil være anonymisert etter retningslinjer fra NSD. 

De deltakende bedriftene vil bli tilsendt prosjektets sluttrapport mot slutten av året, som vil gi en statusoppdatering på hva virksomheter arbeider med innenfor lean og digitalisering i dag, samt hvilke effekter og utfordringer man står overfor med tanke på dette. I tillegg vil alle funn fra prosjektet bli presentert på Lean forum Norge sin årskonferanse 8. november. 

Om dette høres interessant ut å være med på, kan du fylle ut dette påmeldingsskjemaet.

> Les mer prosjektet (ntnu.no)