Norsk Industri

Innhold

Åpnet Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre

Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

Publisert

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner det nye katapultsenteret.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner det nye katapultsenteret.

5. februar ble Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC) offisielt åpnet av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på Raufoss. MTNC-senteret er et av de to første katapultsentrene i Norge.

Da ordningen ble lansert for første gang i fjor, mottok Siva 38 søknader fra næringsliv og klynger i hele landet.

- Antallet søknader som kom i fjor er en klar melding om at industrien, bedriftene og folka har troen på fremtidens industri, sa Røe Isaksen under åpningen.

Regjeringen har styrket ordningen i 2018, og det blir ny utlysning i løpet av våren.

Mandag 5. februar var det altså duket for snorklipping og festtaler på Raufoss. Det var senterets servicesenter som ble åpnet i denne omgang – dette skal være et møtested for store og små bedrifter. Små minifabrikker, hvor nye produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier kan utvikles og testes, i samarbeid med industri, forskning og utdanning, er også under planlegging.

Den første minifabrikken skal fokusere på Additive Manufacturing, populært kalles 3D-printing, som er en prosess hvor material sammenbindes til objekt ut fra en 3D-modell. Totalt skal MTNC inneholde fire til seks avanserte, modulbaserte og fleksible minifabrikker.

- Vi er både glade og stolte over at vi nå har kommet i gang med katapultsenteret, og gleder oss til å være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktivt, sa Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss.

Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri la i sin tale vekt på at det er viktig at katapultene nå må få mulighet til å fungere etter intensjonen.

- De må bli steingode, slik at de kan være fyrtårn for fremtidens industri, for store og små bedrifter i hele landet, sa han.

> Mer om åpningen

> Les om Norsk Katapult