Norsk Industri

Innhold

480 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

44 bedrifter fra hele landet får støtte til forskningsbasert innovasjon. Blant disse finner vi flere industribedrifter.

Regjeringen og Forskningsrådet styrker innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. I løpet av september skal det tildeles ca. 480 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i en rekke næringer. Tildelingen kommer i tillegg til 610 millioner kroner som ble tildelt i juni, og inngår som en del av regjeringens tiltakspakke for å støtte næringsrettet forskning i 2020.

Alcoa Lista. Foto: Alcoa

Flere industribedrifter får tilskudd

På lista over prosjektene som får finansiering finner vi blant andre Alcoa, Benteler, Borregaard, Brunvoll, Kongsberg Maritime og Jotun.

Alcoa, sammen med Hydro, Noralf og Sintef, er blant bedriftene som har fått tildelt midler. De har fått tildelt 16 millioner kroner til finansiering av en pilot for gjenvinning av elektrolytisk bad til aluminium-fluorid, et strategisk råmateriale for industrien.

– Overskudd av bad produseres fra urenheter i alumina-råmaterialer og representerer om lag 100.000 tonn med årlig overskudd som potensielt havner i deponi for farlig avfall. Denne sirkulære løsningsprosessen gir merverdi både for industrien og for leverandøren Noralf, og reduserer potensialet for farlig avfall fra denne industrien med 30-50 prosent. Noralf har store markedsandeler i Europa slik at prosessen har stort spredningspotensial og eksportverdi dersom prosjektet lykkes til fulle, opplyser verksdirektør Grethe Hindersland ved Alcoa Lista i en pressemelding.

> Les mer og se hele lista (regjeringen.no)