Norsk Industri

Innhold

15 millioner kroner til prosjektsamarbeid innen petroleum med partner i Brasil

Forskningsrådet lyser ut 15 millioner kroner til norske bedrifter som vil utvikle nye teknologier og tjenester rettet mot offshore petroleumsvirksomhet i samarbeid med brasiliansk industri.

Åtte millioner kroner er tilgjengelig for de brasilianske samarbeidspartnerne hos FINEP i Brasil.

I prosjektet tar dere utgangspunkt i en unik innovasjonsidé hos én eller flere bedrifter som samarbeider i prosjektet. De forventede resultatene kan være et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller en ny måte å levere produkter og tjenester på, med markedsmuligheter både i Norge og Brasil. Innovasjon i denne sammenhengen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser hos bedriftene.

Midlene prosjektet får fra Forskningsrådet, skal dekke kostnader som den norske partneren har i prosjektet.

  • Søker, prosjektleder: Bedrifter innenfor olje og gass-leverandørindustrien.
  • Mål: Prosjektet skal føre til gjensidig verdiskaping for deltakerne gjennom forskning og innovasjon, og utvikle eksisterende eller nye samarbeidsrelasjoner.
  • Samarbeidskonstellasjonen i prosjektet forventes å gi grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv gjensidig utnyttelse av resultatene.

Søknadsfrist: 12. mai 2021 kl. 13.00 CEST

> Les mer her (forskningsradet.no)