1 krone gir 30 tilbake (minst)

Olje- og energiminister Tina Bru på Offshore Strategikonferansen i Stavanger 3. februar 2020. Foto: Norsk Industri

Olje- og energiminister Tina Bru på Offshore Strategikonferansen i Stavanger 3. februar 2020. Foto: Norsk Industri

Rystad Energy har på oppdrag fra Olje- og Energi-departementet studert og utgitt rapporten "Effekter av de målrettede aktivitetene i Forskningsrådet innen petroleum". Konklusjonene viser at for hver eneste krone brukt til forskningsprogrammene, har resultatet blitt minst 30 kroner i økt verdiskaping fra norsk sokkel.

Perioden 2008-2018 ble kartlagt, og det ble tildelt midler for nærmere 5 milliarder kroner fordelt på nesten 700 prosjekter. Studiet dekker programmene Petromaks, Demo2000, prosjekter og forskning for øvrig og til petro-senterene.

Metodisk har det ikke vært mulig å studere alle prosjektene, så et utvalg på 291 prosjekter fordelt på 12 teknologiområder der reservetilvekst er det største bidraget til verdiskaping. Dette skyldes at forskningen har resultert i økte ressurser (olje og gass).

Olje- og energiminister Tina Bru mottok rapporten på Offshore Strategikonferansen. Hun sa at selv om konklusjonen var kjent, var det viktig å få verdien av forskning dokumentert, og at hun ville fortsette å jobbe for bevilgninger til gode forskningsprosjekter for norsk sokkel fremover.

> Les mer og last ned rapporten (forskningsradet.no)

> Les statsrådens innlegg på Offshore Strategikonferansen (regjeringen.no)