Norsk Industri

Innhold

Ny svensk handlingsplan for sirkulær økonomi

Aktuelt

Publisert

Den svenske regjeringen har lagt frem en ny handlingsplan for sirkulær økonomi.

Den nye handlingsplanen (Cirkulär ekonomi - Handlingsplan för omställning av Sverige), som bygger på en strategi fra juni 2020, inneholder en rekke virkemidler og flere utredningsoppdrag som skal iverksettes. Handlingsplanen tar utgangspunkt i fire strategiske områder:

  • Bærekraftige produkter og produktdesign
  • Bærekraftig forbruk og konsum av materialer, produkter og tjenester
  • Sirkulær økonomi gjennom giftfrie og sirkulære kretsløp
  • Sirkulær økonomi som drivkraft for innovasjon i næringslivet

Den svenske handlingsplanen inneholder en rekke virkemidler og tiltak både på europeisk og nasjonalt nivå. For eksempel vil Sverige være en pådriver i utformingen av EUs nye produktpolitikk for en sirkulær økonomi og prioritere arbeidet med revisjon av EUs øko-design direktiv. Nasjonalt vil svenskene bl.a. styrke tilskuddsordninger for klimaomstilling i industrien (Industriklivet), utstede statlige grønne obligasjoner og stille kreditgarantier for grønne investeringer. Regjeringen i Norge vil legge frem en nasjonal strategi for sirkulær økonomi ila. våren 2021.