Norsk Industri

Innhold

Om vår energi- og klimapolitikk

Norsk industri er en del av løsningen!

Industrien har høstet anerkjennelse fra politisk hold for å ha maktet å kutte utslipp, samtidig som produksjonen er øket. Det strategiske grepet man gjorde på 1990-tallet, var å inngå forpliktende avtaler med ulike regjeringer. Dermed unngikk man kostnadsdrivende avgifter, samtidig som bedriftene fikk en egeninteresse i å investere i ny teknologi og nytt utstyr. Dette bakteppet er med på å forklare hvorfor industrien i dag intensiverer sine anstrengelser for å kutte utslipp.

Når det gjelder energi og klima, er den uttalte målsetting til Norsk Industri at våre bedrifter skal være en del av løsningen, ikke en del av problemet. Derfor samarbeider vi med ledende representanter for klimabevegelsen, og selvsagt med de beste fagfolkene på området. Våre veikart er utarbeidet nettopp med henblikk på å ta klima- og miljøutfordringene på ytterste alvor.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!