Norsk Industri

Innhold

SMB Hackathon: Slik blir vi med på havvind-eventyret!

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Bildecollage fra hackathon

Fin møteplass på SMB Hackathon for havvind! Alle foto: Norsk Industri

Norsk Industri har mobilisert til innsats for å definere strategi og handlingsplaner for verdiskaping og norske jobber tilknyttet satsingen på fornybar energi til havs. Sammen med NORWEP, EnergyValley og GCE Node inviterte Norsk Industri til et "hackathon" på Majorstua.

Mange større bedrifter er allerede igang, og flere av de mindre bedriftene som er medlem av Norsk Industri etterspurte mer kunnskap om hvordan de skulle finne sine innganger i mulighetene som åpner seg.

Problemstillingen som deltagerne taklet sammen med gode fasilitatorer fra Aker Solutions, var "Hvordan sikre lokal forretningsutvikling for norske SMBer, innen:

  1. tilvirkning og produksjon
  2. sammenstilling og installasjon
  3. service og etter-marked

Idemyldringen ble nyttig både for bedriftene og for arbeidsutvalget. De beste ideene ble samlet på «Concept Canvas» og presentert i plenum. I «dommerpanelet» satt både bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri Olje & gass, direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri og Knut Erik Steen fra Norwep.

Det kom gode ideer og «call for actions», og leveransene ble levert til Arbeidsutvalget for videre prosessering.

Sitater fra deltagere:
  • «Dette er det mest nyttige arrangementet jeg har vært på de siste årene»
  • «Jeg har truffet mange interessante bedrifter som vi kan samarbeide med i fremtiden»
  • «Godt opplegg for Hackaton. Prosessen virker»

Arbeidsutvalget vil fortsette å jobbe tett med medlemsmassen og andre interessenter og komme frem til gode anbefalinger til strategi og handlingsplan før jul.