Regjeringen med plan for havvindutbygginger

Flytende betongfundament til havvindprosjektet Hywind Tampen

11 flytende betongfundament til havvindprosjektet Hywind Tampen er nå ferdigstilt hos Aker Solutions' verft på Stord. Foto: Lars Melkevik / Aker Solutions.

Regjeringen vil satse milliarder på å gjøre flytende havvind til et norsk industrieventyr, og samtidig utvikle havvindparker for de mer modne havvindkonseptene innen bunnfast.

Det var på konferansen Floating Wind 2021 i Haugesund 8. juni at olje- og energiminister Tina Bru presenterte noe av innholdet i regjeringens forslag fra den kommende Stortingsmeldingen. Dette dreide seg om virkemidler og prosesser for hvordan de to områdene som er åpnet for havvind, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, kan utvikles og veien videre for havvindutvikling på norsk sokkel.

Regjeringens forslag til rammeverk for havvind blir lagt frem fredag 11. juni, gjennom en veileder til søknadsprosessen for havvind.  

Noen av hovedpunktene som ble avslørt er:

  • To eller tre arealer for bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II vil bli tildelt i 1. kvartal 2022. Først blir det en kvalifikasjonsprosess, deretter skjer tildeling gjennom en auksjon blant de kvalifiserte utbyggere.
  • Bunnfast havvind må klare seg uten offentlig støtte.
  • Minst tre operatører vil bli tildelt areal for flytende havvind, med kapasitet opp til 500 MW på hvert prosjekt, ved Utsira Nord. Det skal legges til grunn kvalitative kriterier ved utvelgelse av operatører, og det ønskes bygging av ulike konsepter. Prosessen for dette vil starte mot slutten av 2021.
  • Flytende havvind kan få støtte fra Enova.
  • Aktørene må selv betale for strømnettet til havs, mens kostnader for eventuell nettforsterkning på land må avklares nærmere.
  • Statnett blir tildelt systemansvar for nettet til havs.
  • Det vil bli startet opp en prosess for identifisering av nye arealer for offshore vind, NVE får ansvar for dette arbeidet.
  • Regjeringen vil etablere et bredt sammensatt samarbeidsforum for havvind hvor viktige interesse aktører skal delta. Tina Bru skal selv lede dette forumet og det planlegges oppstart allerede i september 2021.

– Det er veldig bra at vi nå snart får avklart rammer og regelverk for tildeling av areal og utbygging av havvind på norsk sokkel. Mange gode signaler er gitt i dag, men det er viktig å holde høyt tempo fremover, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Leverandørindustrien i Norge og flere utbyggere og utbyggerkonstellasjoner "spinner i grusen" for å komme i posisjon for å bli med på å levere gode konsepter og løsninger. Et hjemmemarked er svært viktig for å få erfaring og kompetanse på denne industrien som er i enorm utvikling globalt.

– I våre nærområder, rundt Nordsjøen og i Østersjøen, er det store nye prosjekter som under utbygging og planlegging. En rekke norske leverandører har allerede fått kontrakter og intensjonsavtaler, men det er store muligheter for større deler av den norske leverandørkjeden, som i dag opererer innen olje og gass, til å videreutvikle og omstille seg mot dette store markedet, sier Lier-Hansen.

Olje- og energiministeren viste blant annet til det omfattende prosjektet "Leveransemodeller for havvind" som Norsk Industri har gjennomført det siste året. Hovedtemaer er gjennomføringsevne for å kunne bygge ut havvind i større skala på norsk sokkel og konkurransekraft i det internasjonale markedet.

Onsdag 26. mai kom LO, NHO, Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og NELFO med en felles energi- og industripolitisk plattform. I plattformen er det en rekke anbefalinger for å utløse en havvindsatsing.

> Les statsrådens innlegg på Floating Wind 2021 i Haugesund

Illustrasjon: Aibel.

Leveransemodeller for havvind

Norsk Industri gjennomfører nå et omfattende prosjekt for å kartlegge norske leverandørers muligheter for å ta gode markedsandeler innen havvind.