Norsk Industri

Innhold

Nytt prosjekt skal få fart på norske leveranser til havvind

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

Publisert

Medlemmer i prosjektstyret for havvindsatsing

14. september ble prosjektet "Utvikling av norske leveransemodeller innenfor havvind» sparket i gang av olje- og energiminister Tina Bru. Bak f.v.: Olav Lie (LO), Runar Rugtvedt (Norsk Industri), Bjørn Einar Brath (Siemens Energy), Sjur Bratland (Norwep), Maryann Løcka (OED). Foran f.v.: Elly Bjerknes (Norsk Industri, prosjektleder), Borghild Lunde (Aibel), olje- og energiminister Tina Bru, Sofie Olsen Jebsen (Norges Rederiforbund / Fred Olsen Ocean). Foto: Norsk Industri

14. september ble prosjektet "Utvikling av norske leveransemodeller innenfor havvind» sparket i gang av olje- og energiminister Tina Bru.

Norsk Industri fikk i juni 2020 tildelt 10 millioner kroner i støtte fra Olje- og energidepartementet (OED). Prosjektet, som skal gå over et år, har som mål å utvikle leveransemodeller og jobbe for økt gjennomføringsevne for å kunne bygge ut offshore vind i større skala på norsk sokkel, og samtidig øke konkurranseevnen i det internasjonale markedet.

14. september ble prosjektet "Utvikling av norske leveransemodeller innenfor havvind» sparket i gang av olje- og energiminister Tina Bru. Her presenterer prosjektleder Elly Bjerknes fra Norsk Industri prosjektet. Foto: Norsk Industri

14. september ble prosjektet "Utvikling av norske leveransemodeller innenfor havvind» sparket i gang av olje- og energiminister Tina Bru. Her presenterer prosjektleder Elly Bjerknes fra Norsk Industri prosjektet. Foto: Norsk Industri

Skal bygge på olje- og gasskompetanse

For å sikre konkurransekraft overfor de mange sterke og etablerte utenlandske leverandørkjeder og leveransemodeller, vil industrisamarbeidet bygge på gode erfaringer fra norsk sokkel. Det tas utgangspunkt i modellen for utbygginger på norsk sokkel som de siste årene har bidratt til høy norsk andel av leveranser, kostnadseffektive gjennomføringsmodeller og vellykket prosjektgjennomføring.

– I tillegg til å etablere et totalbilde for konkrete leveransemodeller og mer komplette leverandørkjeder, skal arbeidet også bidra til å akselerere omstilling og videreutvikling av den sterke kompetansen som i dag er innenfor leverandørindustrien. Slik kan vi få fart på grønnere næringer, sier Elly Bjerknes, som er utleid fra Kværner til Norsk Industri for å lede prosjektet.

Enorme muligheter

Olje- og energiminister Tina Bru ser optimistisk på prosjektet og på norsk industris evne og mulighet til å sette Norge på havvind-kartet.

– Grunnen til at vi gjør dette er fordi vi ser at vinduet er åpent nå. Norge har enorme muligheter innen flytende havvind. I det lange løp kommer vi til å se at det blir mer og mer press på arealbruk i hav. Da vil det være enklere med flytende havvind som er vekk fra kysten. Norske aktører er godt posisjonert, og poenget med dette prosjektet er å bygge videre på det vi allerede har. Det er mye som gjenstår, men jeg har stor tro på at dette er mulig å få til. Jeg gleder meg veldig til å se hva resultatet av prosjektet blir, sa olje- og energiminister Tina Bru under oppstartsmøtet.

> Les mer hos OED

14. september ble prosjektet "Utvikling av norske leveransemodeller innenfor havvind» sparket i gang av olje- og energiminister Tina Bru. F. v.: Runar Rugtvedt (Norsk Industri), olje- og energiminister Tina Bru, Elly Bjerknes (Norsk Industri, prosjektleder). Foto: Norsk Industri

14. september ble prosjektet "Utvikling av norske leveransemodeller innenfor havvind» sparket i gang av olje- og energiminister Tina Bru. F. v.: Runar Rugtvedt (Norsk Industri), olje- og energiminister Tina Bru, Elly Bjerknes (Norsk Industri, prosjektleder). Foto: Norsk Industri