Foto:

GIEK vil finansiere flytende havvind i Norge

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Hywind wind farm illustration

Illustrasjon: Equinor. Foto:

På forsommeren ble det klart at GIEK sammen med kommersielle banker har anledning til å være med på å finansiere flytende vindkraft også i Norge på norsk sokkel i Nordsjøen.

Fra før har GIEK stilt garantier for flere norske havvindaktørers leveranser til internasjonale prosjekter. GIEK har firedoblet porteføljen i denne industrien i 2020 til 4,2 milliarder kroner.

Flytende havvindparker er kostbart å utvikle. Selv om ikke flytende vindkraft er kommersielt ennå, kan GIEK likevel være med og bidra. Det kan for eksempel skje hvis utbyggeren får subsidier, eller dersom prosjektet blir tildelt faste kraftprisavtaler gjennom låneperioden. På denne måten kan kommersielle banker delta i finansieringen slik at den finansielle risikoen blir akseptabel. Slik kan GIEK ha en rolle i brytningstiden frem til flytende havvindprosjekter kan realiseres uten subsidier.

– Vi verdsetter at GIEK med sin solide garantikapasitet vil bidra til å realisere norske havvindparker med betydelige norske leveranser, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Les mer her (giek.no)