Yara kan kutte 800 000 tonn CO2-utslipp

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Yara planlegger å fullelektrifisere ammoniakkfabrikken i Porsgrunn, og har potensiale til å kutte CO2-utslippene med hele 800 000 tonn per år. Nå etterlyser de støtte fra myndigheter og virkemiddelapparatet.

Anlegget på Herøya i Porsgrunn produserer rundt 500 000 tonn ammoniakk i året, og bruker store mengder naturgass i produksjonen. Dette gir utslipp som de nå vil og kan kutte.

– Det er svært gledelig å kunne presentere et fullskala, grønt ammoniakk-prosjekt som er mulig å gjennomføre i Norge, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara i en pressemelding.

Virkemiddelapparatet må være med

Dersom finansiering og rammebetingelser kommer på plass, håper Yara å ha prosjektet klart fra 2026. Dette vil bety at en av Norges største kilder til CO2-utslipp forsvinner, og dermed bidra til at Norge når Paris-målene. Dersom prosjektet blir iverksatt kan Yara produsere utslippsfri ammoniakk til mineralgjødsel og drivstoff til skipsfart.

– Dette er veldig positivt, og viser at den kraftintensive industrien fortsetter å gå foran. Men her kreves det at virkemiddelapparatet stiller opp og bidrar til at vi får realisert de store satsingene som nå kommer. Dersom ikke virkemiddelapparatet evner å bidra så må vi gjøre noe med virkemiddelapparatet. Norsk Industri vil fortsette å jobbe for at slike helt essensielle prosjekter blir realisert, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Les mer:

> Yara ready to enable the hydrogen economy with historic full-scale green ammonia project (yara.com)

> Yara kan kutte 800.000 tonn CO2-utslipp i Porsgrunn (e24.no)