Norsk Industri

Innhold

Vil bygge batterifabrikk på Sørlandet

Fem menn på en båt

F. v.: konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi, investor Bjørn Rune Gjelsten, leder Frederic Hauge i Bellona, administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO, og påtroppende administrerende direktør Terje Andersen i Morrow Batteries om bord på den elektrisk drevne båten «Brim Explorer». Foto: Morten Qvale / Morrow Batteries

Investor Bjørn Rune Gjelsten og Agder Energi vil utvikle miljøvennlig storindustri på Sørlandet.

Ifølge Dagens Næringsliv vil fabrikken koste over fem milliarder kroner å bygge. Første trinn kan stå klar allerede i 2023. Initiativet kommer opprinnelig fra Frederic Hauge og Bellona. Miljøstiftelsen har en mindre eierandel i selskapet det nye selskapet Morrow Batteries, som er etablert av Agder Energi og Gjelsten.

– Vi mener Norge har alle forutsetninger for å lykkes. Vi har verdensledende prosessindustri, vi har aluminium, svovel og nikkel, Agder har kraftoverskudd og vi er allerede en viktig leverandør til deler av europeisk bilindustri, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi til DN.

Norsk Industri har nylig laget en oversikt over flere prosjekter som kan settes i gang dersom betingelsene er der. Flere av disse dreier seg om batteriprosjekter.

– En slik satsing kan skape viktige, nye,  grønne arbeidsplasser i Norge. Det vil også gi store muligheter for eksport. I tillegg til elbil-markedet vil også maritim næring kunne dra nytte av økt batteriproduksjon i Norge. Dette vil vi trenge i stor skala fremover, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Les mer

> NRK

> DN (krever innlogging)