Norsk Industri

Innhold

Viktige nye kraftkontrakter inngått med Statkraft

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Foto: Lise Bjelland / Hydro

Foto: Lise Bjelland / Hydro

Statkraft har i løpet av april inngått to viktige langsiktige kraftkontrakter med Hydro og Finnfjord smelteverk.

23. april ble det inngått en kontrakt mellom Statkraft og Finnfjord for perioden 2018-2031 med et totalvolum på 8,5 TWh. 9. april ble det inngått en kontrakt med Hydro Energi for perioden 2021-2038 med et totalvolum på 15,5 TWh. Siste halvår 2017 ble det også inngått kontrakter med Elkem og Eramet.

- Sikker krafttilgang til konkurransedyktige betingelser er bunnplanken for den kraftintensive industriens videre utvikling og verdiskaping i Norge. Kontraktsinngåelser som dette er basert på gode relasjoner og et godt tillitsforhold mellom selger og kjøper. Det er avgjørende og svært gledelig at dette nå materialiserer seg i inngåelse av nye langsiktige kraftkontrakter, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!