Viktig med gode støtteordninger

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Sparegris i grønt gress

Foto: AdobeStock

Norsk Industris webinar om støtteordninger for klima- og miljøinvesteringer i industrien belyste hvilke ordninger som finnes og behovet for å videreutvikle dagens ordninger.

EUs Green Deal fastsetter et mål om 50-55 % reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med 1990-nivå innen 2030. I 2050 skal Europa være klimanøytral og økonomisk vekst koblet fra økt ressursbruk. Norge har fastsatt tilsvarende målsetninger.

Det er etablert flere støtteordninger, både i Norge og i EU som skal bidra til klima- og miljøinvesteringer i industrien. Nasjonale støtteordninger er bl.a. etablert i Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Enova er også norsk kontaktpunkt for det europeiske Innovasjonsfondet mens Forskningsrådet er norsk kontaktpunkt for europeiske forskningsprogram som Horizon 2020. Støtteordningene dekker ulike miljøtema, fra klima til ressursbruk og sirkulær økonomi.

Innleggene på webinaret omhandlet innretning og erfaring med dagens støtteordninger og diskusjon hvordan ordningene kan videreutvikles. Nedenfor kan du laste ned presentasjonene fra webinaret.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!