Viderefører avtale om SO2-reduksjon

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Norsk Industri og Regjeringen er enige om å forlenge avtalen om reduksjon av SO2-utslippene i prosessindustrien.

Prosessindustrien står for over halvparten av SO2-utslippene i Norge og har gjort det over tid. Gjennom intensjonsavtalen med Regjeringen gjør industrien tiltak for å redusere utslippene. Dette bidrar til at Norge overholder sine internasjonale forpliktelser om utslippsreduksjoner av svovel. Utslippene er reusert med 32 prosent i perioden 2005-2017.

- Det er viktig for Regjeringen at vi overholder våre internasjonale forpliktelser om utslippsreduksjoner av svovel. Det gjør vi nå med god margin. Nå er det viktig at vi fortsetter den positive utviklingen, slik at vi også kan møte nye internasjonale utslippsforpliktelser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Gjennom avtalen som reguleres gjennom Prosessindustriens Miljøfond (www.miljofondet.no), gjennomfører industrien tiltak i kostnadseffektiv rekkefølge. Industrien samarbeider om å utvikle og investere i utslippsreduserende løsninger.

- Frivillige avtaler der bedriftene selv kan bestemme rekkefølgen på tiltakene, har vært en suksess, og vi er svært glade for at vi nå har fått en videreføring av SO2-avtalen med Regjeringen, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Regjeringen jobber videre med forhandlinger med EU om forpliktelser gjeldende til 2030.

> Les også: Fortsatt kontroll med svovelutslippene (Klima- og miljødepartementet)