Vianode investerer to milliarder kroner i fabrikk for batterimaterialer i Norge

Publisert

Illustrasjon av Vianodes nye fabrikk på Herøya.

Foto: Vianode

Vianode har besluttet å investere to milliarder i en ny fabrikk for bærekraftige batterimaterialer på Herøya. Investeringen vil bidra til nye, industrielle arbeidsplasser og produksjon av kritiske batterimaterialer.

Beslutningen er et viktig skritt i arbeidet med å etablere en komplett batteriverdikjede i Norge for det europeiske markedet.

Vianode er eid av Elkem, Hydro og Altor.

Fabrikken på Herøya Industripark i Telemark skal produsere anodemateriale tilsvarende behovet til rundt 20 000 elektriske kjøretøy i året innen 2024. Denne investeringen er første del av en større investeringsplan. Etableringen gjennomføres parallelt med forberedelser for den neste fasen av utbyggingen, som har som mål å levere batterimaterialer til 2 millioner elbiler per år innen 2030. Dette dekker en betydelig andel av det globale elbilmarkedet.

– Batteriindustri er en unik industrimulighet for Norge, og denne investeringen er svært viktig for Norges rolle i batterisatsingen. Europa står overfor en betydelig mangel på grafittmaterialer frem mot 2030, det er spennende å se at Vianode setter seg som mål å løse denne utfordringen. Vi gratulerer Vianode og Herøya, og gleder oss til fortsettelsen, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

> Les mer her (vianode.com)