Norsk Industri

Innhold

Vi må gå foran!

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Verdensøkonomien blir grønn - Henger Norge med? Spørsmålet ble stilt under et seminar i Arendal kulturhus under Arendalsuka, hvor Stein Lier-Hansen deltok.

I debatten deltok også Vidar Helgesen, klima- og miljøminister (H), Martin Skancke, styreleder UNPRI, Elnar Remi Holmen, statssekretær (FrP), Marianne Martinsen, stortingsrepresentant (AP), Ola Elvestuen, nestleder (V), Jarle Roth, konsernsjef Arendals fossekompani, Odd Arild Grefstad, konsernsjef Storebrand, Øystein Dørum, sjefsøkonom NHO og Nina Jensen, daglig leder WWF.

- Det er ikke nok å henge med, vi må gå foran, sa Lier-Hansen.

De globale megatrendene med befolkningsvekst, urbanisering, klimaendringer og økt digitalisering vil legge viktige premisser for det globale markedet.

- Det er i dette markedet norske industribedrifter må hevde seg fremover, sa Lier-Hansen.

Med våre fornybare ressurser og lange industritradisjoner har vi fortrinn som vi fortsatt må bruke til å styrke vår konkurranseevne i lavutslippssamfunnet der det vil bli økt etterspørsel etter produkter og materialer med lite karbonavtrykk i produksjon og ved bruk, for eksempel lettere metaller. Når en større del av energiforbruket blir elektrifisert, kan norske industribedrifter levere produkter og løsninger som bidrar til dette.

Viktige veikart

For å sette søkelyset på industriens fremtidige posisjon og dens betydning for fremtidig verdiskaping og velferd, har Norsk Industri utarbeidet veikart for mange av sine bransjer. I veikartene beskriver vi de ulike bransjene, potensialene de har i det fremtidige globale markedet og hvilke forutsetninger som må være til stede for at mulighetene kan realiseres.