Norsk Industri

Innhold

Vi er i gang med "Fornybar energi til havs"-initiativet!

Tre menn på en scene

Oppstartsmøte for initiativet "Fornybar energi til havs". F.v.: Bransjesjefene Lars Gørvell-Dahll (Maritim bransjeforening), Runar Rugtvedt (Olje og gass) og Stein-Iver Koi (Elektro og energi) i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

2. oktober ble det avholdt oppstarts- og strategimøte for initativet "Fornybar energi til havs". Bransjene i Norsk Industri stilte på kort varsel opp til arbeidsmøte i Næringslivets hus. Møtet ble både inspirerende, lærerikt og nyttig.

Deltakerne fordypet seg i problemstillingen «Hvordan skape industriell vekst og norske arbeidsplasser i kjølvannet av et havvind-eventyr på norsk sokkel?»

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri lanserte muligheter for «grønn stikkontakt til havs» og Sjur Bratland fortalte om eksportpotensialet for fornybar energi, teknologi- og systemløsninger fra norske leverandører. Halvor H. Hersleth i Equinor og Astrid S. Onsum i Aker Solutions inspirerte leverandørene til å videreutvikle ferdigheter og søke samarbeid på tvers av bransjene. Knut E. Sunde i Norsk Industri repeterte de fem prioriteringene overlevert Erna Solberg.

Husk: dette skjer nå! Venter vi kan det bli for seint...

Etter godt gruppearbeid blant medlemmene, oppsummerte bransjesjefene Lars Gørvell-Dahll (maritim), Runar Rugtvedt (olje og gass) og Stein-Iver Koi (elektro og energi) sine forventninger til Arbeidsutvalget som skal jobbe med Fornybar Energi til Havs initiativet på vegne av Norsk Industri.

Utvalget består av:

  • Geir Ove Karlsen, Aker Solutions
  • Jørn Kristian Lindtvedt, TechnipFMC
  • Tor Eivind Moen, ABB
  • Marianne Engvoll, GCE Node
  • Lars Kristian Moen, Kongsberg Maritime
  • Eivind Vethe, Karsten Moholt
  • Vemund Kaarstad, Siemens
  • Ann Christin Andersen, 4ADA

Arbeidsutvalget vil jobbe tett med medlemsmassen og andre interessenter og komme frem til gode anbefalinger til strategi og handlingsplan før jul.

Takk til bedriftene som deltar i dette viktige arbeidet. Følg med på våre nettsider for informasjon om fremdrift og medlemsmøter.