Norsk Industri

Innhold

Veikart på 1-2-3

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Norsk Industri har utarbeidet veikart for mange av sine bransjer. Vi har nå laget et sammendrag av disse i et eget dokument.

Norsk Industri opplever økt interesse for industrien i Norge. Vi er optimister når vi ser de mange mulighetene for utvikling av industrien veikartene viser. Veikartene bidrar til å vise retninger for hvordan industrien sammen med myndighetene kan øke verdiskapingen og eksportinntektene fra en bærekraftig industri i Norge. For å styrke sin konkurransekraft i det globale markedet er sterk satsing på teknologiutvikling fortsatt nødvendig. Norske industribedrifter er godt posisjonert for å levere de produktene fremtidens marked vil etterspørre.

Veikartene setter søkelys på industriens fremtidige posisjon og dens betydning for fremtidig verdiskaping og velferd. I veikartene beskriver vi de ulike bransjene, potensialene de har i det fremtidige globale markedet og hvilke forutsetninger som må være til stede for at mulighetene kan realiseres.

> Last ned sammendraget