Vannkraft verner mot tørke og flom

Publisert

Foto: iStockPhoto

Krafttak-organisasjonene Fellesforbundet, Industri Energi, EL og IT Forbundet, Energi Norge og Norsk Industri har sendt et felles innspill om vannkraft til stortingsmeldingen om klimatilpasning.

Oppsummert mener vi følgende:

  • Vannkraften spiller en viktig rolle i håndtering for å forebygge flom ved store nedbørsmengder. Med mer styrtregn og et mer uforutsigbart klima blir regulert vannkraft enda viktigere for å begrense skader.
  • Det bør gjennomføres analyser av verdien av flomdemping i flere regulerte vassdrag.
  • Nye insitamenter for økt flomdemping basert på samfunnsøkonomiske prinsipper bør bli foreslått og debattert.
  • Det bør foretas en nasjonal grovkartlegging av potensialet for flomdemping og mulige synergier med eksisterende og fremtidig kraftproduksjon.
  • Vilkårsrevisjoner og fornyelse av gamle konsesjoner må gjennomføres slik at reguleringsanleggenes flomdempende effekter ikke blir redusert.

> Last ned innspillet

Krafttak er et samarbeidsforum med mål om å forene produksjon og forbruk av kraft for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser på fastlandet. Medlemmene er Fellesforbundet, Industri Energi og EL- og IT Forbundet fra arbeidstakersiden og Energi Norge og Norsk Industri fra arbeidsgiversiden.