Ti grep for hvordan Norge skal utvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede

Næringsminister Jan Christian Vestre med verneutstyr

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte Norges første batteristrategi hos Freyr Battery i Mo i Rana 29. juni 2022. Foto: NFD.

Norsk Industri er veldig glad for at Norge nå har fått en nasjonal batteristrategi på plass.

29. juni presenterte næringsminister Jan Christian Vestre regjeringens nye batteristrategi. Målet er at Norge skal være et attraktivt vertsland for lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke seg de store batteriinvesteringene og gigafabrikkene.

– Industrien samler seg bak strategien. Nå gleder vi oss til å bidra til realisering av mål og tiltak for å skyte fart i mobiliseringen av privat kapital og investeringer i hele batteriverdikjeden, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Strategien lanserer ti grep som i sum skal bringe Norge i tet for den europeiske batterisatsingen.

Styrker Eksfin

Regjeringen styrker Eksfins rolle som virkemiddel for store nye prosjekter. I dag kunngjorde næringsministeren at Eksfin vil stille opp med inntil fire milliarder kroner i lån og garantier til Freyr sin nye gigafabrikk i Mo i Rana (e24.no). Dette er svært gode nyheter! Det er bra at Eksfin er i dialog med aktører i hele batteriverdikjeden for å bidra til å mobilisere privat kapital til nye, lønnsomme industriprosjekter.

Norsk Industri ser frem til en snarlig utvidelse av Eksfins kraftgarantiordning, slik at det omfatter store forbrukere i batterinæringen.  

Grønt industrielt partnerskap

Arbeidet med å få på plass strategiske industripartnerskap med EU og sentrale land er et viktig grep i strategien. Det er flott at Norge nå inviteres med i EUs batteriallianse og andre typer strategisk samarbeid (regjeringen.no). Samtidig er det viktig at arbeidet med å få innpass i IPCEI batteri og løse batteritollsaken fortsetter med full styrke.

SIVA får utvidet mandat

SIVA skal, sammen med Invest in Norway, få i oppdrag å tilrettelegge for industrietableringer i Norge og bistå industrien med å klargjøre industritomter. Et slikt grep vil gi raskere avklaringer og større forutsigbarhet for industrien.

BattKOMP

Batterikompetanseprosjektet BattKOMP får bred og positiv omtale i batteristrategien. Norsk Industri igangsatte dette prosjektet fordi det var ingen tid å miste i arbeidet med å utvikle og mobilisere den kompetansen som behøves for en storskala batterisatsing i Norge. Norsk Industri er klare til å ta fatt på arbeidet som gjenstår i samarbeid med nøkkelaktører fra industri, utdanning og fagbevegelsen. Vi forventer at Regjeringen vil støtte dette viktige arbeidet og ser frem til samarbeidet.

Les mer her: 10 grep for at Norge skal bli en ledende batterinasjon (regjeringen.no)