Norsk Industri

Innhold

Støtter Aps forslag om opprinnelsesgarantier

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

Ap utfordrer EUs nye fornybardirektiv, der EU har vedtatt at ordningen med såkalte opprinnelsesgarantier skal opprettholdes og formaliseres. – Dette forslaget fra Ap støtter vi fullt ut, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen.

Opprinnelsesgarantier er en ordning der europeiske selskaper kan kjøpe et bevis på at det et sted i Europa produseres like mye fornybar strøm som det de kjøper.

– Vi er opptatt av at norske industriselskaper ikke skal bli tvunget til å kjøpe slike opprinnelsesgarantier fra 2021. Når 98 prosent av all strømproduksjon i Norge er fornybar, og vi produserer mer enn vi selv bruker, er det unødvendig å belaste norske bedrifter med å kjøpe papirgarantier for å bevise at strømmen de bruker, er ren, sier Aps talsperson, stortingsrepresentant Else May Botten.

– Dette er et forslag vi støtter fullt ut. Det er meningsløst om norsk kraftforedlende industri skulle havne i en situasjon der det stilles tvil om at vår produksjon er basert på ren vannkraft og 100 prosent fornybar kraft. Det er viktig at Regjeringen følger opp de konkrete forslag som fremmes, og som alle ligger innenfor EØS-avtalens rammer, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

> Les hele saken (vg.no)