Norsk Industri

Innhold

Stort engasjement for karbonfangst

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Håvard Moe, Senior Vice President i Elkem Technology.

Håvard Moe, Senior Vice President i Elkem Technology.

19. mars arrangerte Norsk Industri karbonfangstseminar med stor deltagelse fra mange ulike aktører. På seminaret ble det presentert mange nye, interessante initiativ og muligheter.

Skal vi nå målene i Parisavtalen og visjonen i veikartet for prosessindustrien om nullutslipp av klimagasser i 2050, er karbonfangst og lagring (CCS) helt avgjørende. Flere norske bedrifter og teknologimiljøer er blant de fremste i verden på CCS-teknologi. Dette fikk vi gode eksempler på i seminaret. Vi fikk også presentert nye initiativ fra prosessindustrien om hvordan bedriftene ser CCS som en mulighet for å utvikle en enda mer klimavennlig produksjon. Bedriftene er i ulike utviklingsstadier fra de som er på idestadiet til de som er klare for forprosjektering.

Norske forskningsmiljøer og teknologileverandører står klare til å utvikle og levere de løsningene som trengs. Det er et stort potensiale i et fremtidig marked for disse teknologiene både nasjonalt og internasjonalt. Dette kan gi et store industrielle muligheter for norske leverandører.

En fremoverlent prosessindustri, offensive forskningsmiljøer og en industri med verdensledende teknologisk kompetanse, gjør at Norge er i en helt unik posisjon innen fangst, transport, lagring og bruk av CO2. Denne posisjonen må vi bruke til å sette Norge i førersetet for et nytt globalt industrieventyr.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!