Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Stor bransjeinteresse for forskningssenteret LowEmission

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

Publisert

Oljeplattform

Foto: AdobeStock

14. juni åpnet det nye forskningssenteret LowEmission i Trondheim. Allerede før snoren er klippet har nesten alle norske oljeoperatører blitt medlemmer av senteret, som skal bidra til at norsk sokkel nærmer seg nullutslipp innen 2050.

Fram mot 2050 vil senteret utvikle ny kunnskap og teknologi som skal redusere sokkelens klimagassutslipp ned mot null og med 40 prosent innen 2030. Olje- og energidepartementet, står for de offentlige bevilgningene til senteret, gjennom Forskningsrådet.

Senteret skal ledes fra SINTEF og NTNU. Også flere utenlandske forskningsorganisasjoner deltar som forskningspartnere i senteret, slik at teknologien som utvikles i LowEmission også kommer til nytte for industrien over hele verden, og kan dermed bidra til enda større kutt i CO2-utslipp globalt.

– Forskning på ulike teknologier og samspill mellom disse er viktig for å realisere klimagassreduksjon. Alle typer fornybar til sjøs, havvind, solceller, og strøm fra land, har et potensiale for å gi betydelige utslippsreduksjoner på norsk sokkel. Og sammen med CO2-fangst og lagring, muliggjør dette store utslippsreduksjoner i Europa, sier Johan Hustad Direktør for NTNU Energi.

– Senteret vil bli en svært viktig arena for å utvikle teknologier sammen med industrien for å få til ytterligere utslippsreduksjoner. Nesten alle operatører på norsk sokkel deltar, og en betydelig del av norsk leverandørindustri vil aktivt delta i arbeidet. Dette viser en helhjertet og offensiv satsing av industrien sammen med akademia og instituttene våre for å finne nye og innovative løsninger for å få utslippene ytterligere ned. Teknologier som utvikles i Norge har erfaringsmessig også stort internasjonalt potensiale, slik at løsninger og teknologier vi utvikler her hjemme, vil kunne bidra betydelig med betydelige klimautslipp i andre deler av verden, sier bransjesjef i Norsk Industri Olje & gass, Runar Rugtvedt.

> Les mer her (sintef.no)