Foto:

Statnetts vedtak om tariffmodellen for 2021 ligger fast

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Strømnett

Foto: Norsk Industri. Foto:

På styremøtet 25. september opprettholdt Statnett sitt tariffvedtak fra juni. Dette betyr at industrien som gruppe vil tarifferes hardere i årene som kommer.

Les også: Sentralnettariffen - en uforutsigbar kostnad for industrien

– Dette er svært skuffende og helt unødvendig i dagens situasjon. Riktignok gir Statnett en liten betalingsuttsettelse for kostnadene i 2021. Avslaget i 2021 skal betales tilbake i de påfølgende år. Tilsvarende gjelder for alminnelig forsyning. Den nye modellen som ble vedtatt i juni ligger fortsatt til grunn for industrien fra 2021, uttaler Ole Børge Yttredal, direktør for energi og klima i Norsk Industri.

Norsk Industri har overfor NVEs reguleringsmyndighet for energi (RME) kommet med forslag om at Statnett må oppfordres til å ikke kreve inn den fulle inntektsrammen i årene som kommer. På den måten vil det totale tariffnivået reduseres fremover.

– Vi vil nå ta dette opp med Olje- og energidepartementet, avslutter Yttredal.

> Les mer på statnett.no

> Les mer på e24.no