Statkraft starter salg av kraft til fastpris

Publisert

Kraftverk på Tinfos, Notodden

Foto: Nils Thomas Lysbakken

Fra 7. desember stiller Statkraft priser på fastpriskontrakter til kraftleverandører som under den nye fastprisordningen vil tilby slike avtaler til næringslivskunder.

Kontraktene vil i første omgang tilbys via Fjordkraft og Fortum, med levering fra 1. januar 2023 og med varighet på tre, fem eller syv år.

Forhåpentligvis kommer andre aktører innen kraftbransjen snart etter.

Vi anbefaler bedriftene å sjekke hvilke vilkår og priser som tilbys, og om dette kan være relevant i forhold til en fremtidig strømpris som særlig kommende vinter kan være dyr og som også vil være volatil. Terminmarkedet indikerer høye og volatile priser i 2023 og noe bedre priser i 2024-2025, men dette er et marked hvor prognosene endrer seg mye.

Mange av våre medlemsbedrifter har inngått langsiktige kraftavtaler opp gjennom årene med et betydelig volum. Men med de høye kraftprisene det siste året har det vært inngått få nye, langsiktige kontrakter i de sørlige prisområder. 

Vi ønsker tilbakemeldinger

Norsk Industri frykter prisene som tilbys på fastpriskontraktene er vesentlig høyere enn betalingsvilligheten i industrien, men dette skal vi nå sjekke ut. Vi ønsker derfor løpende tilbakemelding fra medlemmene om hva de synes om tilbudene som gis, da vi vil ha drøftinger med regjeringsapparatet i desember om dette. Ta kontakt med Knut E. Sunde (se kontaktinfo under).

> Les mer her (statkraft.no)