Norsk Industri

Innhold

Staten og industrien inngår langsiktig samarbeid om omstillingen til lavutslippssamfunnet

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og Nils Kristian Nakstad i Enova etter at den nye avtalen var signert.

Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og Nils Kristian Nakstad i Enova etter at den nye avtalen var signert.

Enova og Norsk Industri signerte 15. august en samarbeidsavtale med målsetting om økt innovasjon, reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet i industrien.

> Last ned avtalen

Samarbeidet skal bidra til at industrien utvikler og tar i bruk ny teknologi, øker sin kompetanse og gjennomfører investeringer som øker energieffektiviteten og reduserer utslippene av klimagasser.

– Norge må i fremtiden ha en konkurransedyktig og klimanøytral industri med verdensledende energi- og klimateknologi, sier Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad, og fortsetter:

– Dette vil kreve massiv innovasjon og utvikling av ny teknologi. Enova har siden 2012 bidratt til å realisere mer enn tusen prosjekter i industrien, og vi står klare til å investere videre i fremtidsrettede prosjekter hos norske industribedrifter, sier Nakstad.

– Norsk Industri har over flere år hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Enova. Enova er og har vært et av de viktigste virkemidlene for norske industribedrifter i deres arbeid med å effektivisere energibruk og implementere ny klimateknologi, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

– Norsk prosessindustri har som mål å øke sin verdiskaping samtidig som klimautslippene kuttes til null innen 2050. Dette er ikke mulig uten betydelig risikoavlastning i form av et tett samarbeid med det statlige virkemiddelapparatet. Enova er i den sammenheng et helt avgjørende virkemiddel, sier Lier-Hansen.

Norges klimamål innebærer at industrien må utvikles i retning av tilnærmet nullutslipp. Industriens egne veikart for grønn konkurransekraft gir en pekepinn på de teknologiløpene som industrien selv ser for seg fram mot 2050. Mesteparten av fastlandsindustrien er allerede elektrifisert, og Norge har verdens mest fornybare kraftsektor. Å bringe industrien mot lavutslippssamfunnet vil kreve både at industrien i større grad tar i bruk teknologi som allerede er tilgjengelig og at det utvikles ny teknologi.

> Les mer om våre avtaler innen energi, klima og miljø

Kontaktpersoner:

Stein Inge Liasjø, strategi- og kommunikasjonsdirektør, Enova SF
Tlf.: 46402353, e-post: stein.inge.liasjo@enova.no

Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør, Norsk Industri
Tlf.: 90064282, e-post: finn.langeland@norskindustri.no