Norsk Industri

Innhold

Skuffet over manglende investeringsbeslutning på CCS

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Statsbudsjettet

Publisert

Norcem Brevik

Norcem Brevik. Foto: Norcem

Norsk Industri er skuffet over at det ikke fremmes forslag om investeringsbeslutning om fullskalaprosjektet for CO2-håndtering i revidert nasjonalbudsjett.

Vi har forståelse for at planlegging og forhandlinger med industriaktørene om fullskalaprosjektet for CO2-håndtering i Norge tar tid, men det er nå helt avgjørende at beslutningen tas. Realisering av fullskalaprosjektet vil være navet for fremdrift og iverksetting av mange andre klimaprosjekter. Vi setter nå vår lit til at Stortinget sørger for at en investeringsbeslutning blir tatt før sommeren.

Norsk Industris nylig utarbeidede oversikt over større industriprosjekter viser at det er flere CO2-håndteringsprosjekter på gang i industrien. Skal slike prosjekter realiseres er det behov for betydelig flere midler til Climit Demo i Gassnova. Programmet fikk et betydelig kutt i Statsbudsjettet i 2020, og dette kuttet bør i det minste reverseres.

Gassnova og industriaktørene har forhandlet frem en avtale om videre drift av Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad frem til 31. desember 2023. Regjeringen foreslår i den forbindelse bevilgninger til å dekke statens andel av driften. Teknologisenteret har spilt og vil også fremover spille en særs viktig rolle i arbeidet for å teste nye teknologier for CO2-fangst. Det er derfor gledelig at avtalen om drift videreføres.