Skal utvikle Europas første verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Tre menn samlet

F.v.: Christian Rynning-Tønnesen (konsernsjef, Statkraft), Svein Tore Holsether (konsernsjef, Yara), Øyvind Eriksen (konsernsjef, Aker ASA). Foto: Ole Walter Jacobsen / Yara.

Yara, Statkraft og Aker Horizons inngår en intensjonsavtale om partnerskap for å produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge med Herøya som første prosjekt.

Prosjektet kan bli et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie, og samtidig bidra til å utvikle ny industri, fremskynde grønn omstilling og skape nye arbeidsplasser. Dette kan både gi lavkarbon gjødselproduksjon, utslippsfri skipsfart, og et konkurransefortrinn for Norge i den raskt voksende hydrogenøkonomien.

– Dette er ikke bare et unikt klimaprosjekt, men en strategisk satsing som kan etablere en ny verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge, som kan skape og trygge arbeidsplasser for fremtiden, sier Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether til E24.

– Dette viser at industrien er i front for å redusere Norges utslipp av klimagasser i tråd med Parisavtalens intensjoner. Satsingen på grønn ammoniakk på Yaras anlegg på Herøya vil alene redusere de årlige utslipp av klimagasser med 800 000 tonn. Vel så viktig er det at Yara, Aker og Statkraft vil utvikle et strategisk samarbeid for verdikjeder basert på grønt hydrogen og grønn ammoniakk. Det vi ser starten på nå er ikke mindre enn et nytt industrieventyr i Norge, som både vil sikre verdiskaping, sysselsetting og realisere behovet for et virkelig grønt skifte i norsk næringsliv. Nå er det viktig at politikken følger opp og setter virkemiddelapparatet i stand til å gjøre sin del av jobben, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Les mer:

> Yara partners with Statkraft and Aker Horizons to establish Europe’s first large-scale green ammonia project in Norway (yara.com)

> Aker Horizons inn i Yaras elektrifiseringsprosjekt i Porsgrunn (e24.no)