Skal utrede vindkraftutbygging for å sikre kraft til eksisterende og ny industri

Bytte av anoder på Hydro Høyanger.

Foto: Hydro

Hydro, Eviny og Zephyr går sammen for å utrede et vindkraftprosjekt i et område mellom Høyanger og Sunnfjord. Kraften skal brukes til eksisterende industri og samtidig muliggjøre fremtidige industrietableringer i regionen.

Prosjektet vil gi årlige inntekter til Høyanger og Sunnfjord kommune og lokale ringvirkninger i utviklings- og driftsfasen av vindkraftverket. Den planlagte investeringen er på 3 – 4 milliarder kroner, med en samlet kraftproduksjon på 1 TWh. 

De tre selskapene har dype røtter i Norge. Hydro gjennom 117 år med fornybar kraftproduksjon for å bygge industri i Norge, Eviny gjennom å være den største kraftprodusenten på Vestlandet og eid av Statkraft og kommuner i Vestland fylke, og Zephyr gjennom lang erfaring i vindkraftutvikling og som heloffentlig selskap med kommuner i Viken som eiere. Hydro og Eviny blir langsiktige eiere som skal eie og drive prosjektet. 

– Vi trenger ny kraft til industriproduksjon raskt. Et integrert industri- og kraftprosjekt som dette, der elektronene skal brukes til industriproduksjon, er et eksempel til etterfølgelse. At prosjektet legges til et område som allerede er regulert til vannkraftformål er positivt og gjør at inngrepene begrenses ved at eksisterende infrastruktur kan gjenbrukes. Samtidig må selvfølgelig konsekvenser for biologisk mangfold, klima, landskap og kulturminner bli grundig utredet i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Vi trenger flere prosjekter med denne profilen, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. 

> Les mer her (hydro.com)