Norsk Industri

Innhold

Sentralnettariffen - en uforutsigbar kostnad for industrien

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Teknologi

Illustrasjon: AdobeStock

Statnett sitt styre besluttet 18. juni 2020 tariffmodellen i transmisjonsnettet for 2021. Dette gir industrien som gruppe en betydelig økt kostnadsbelastning i årene framover.

I etterkant av beslutningen har Norsk Industri drøftet tariffen med Statnett. Protokollen skal behandles i Statnetts styre den 24. september. Norsk Industri oppfordrer Statnett sterkt til å gjøre justeringer i sitt vedtak slik at industriens kostnadsansvar reduseres. EØS-regelverket åpner for dette. Det oppfattes av Norsk Industri som umusikalsk at Statnett midt i en pandemi velger å øke belastningen betydelig for den konkurranseutsatte industrien som gruppe.  

Betydelige kostnadskonsekvenser for industrien

Statnetts vedtatte tariffmodell fra 2021 innebærer et betydelig økt kostnadsansvar for industrien og dermed en betydelig økning i industriens totale kostnader i transmisjonsnettet i årene framover selv om enkelte vil få en bedret situasjon. Dette er en ytterligere økning i samlet kostnadsansvar utover økningene Statnett vedtok for 2019 og 2020. Samtidig har Statnetts kostnader og tariffgrunnlag økt kraftig pga omfattende investeringer de siste årene. Fra en samlet kostnad for industrien i 2018 på ca 360 MNOK er samlet kostnad for 2021 anslått av Statnett til i overkant av 760 MNOK.  Økningen svekker kostnadsposisjonen til flere norske industribedrifter betydelig og kan føre til at investeringer flyttes ut av landet.

Grunnlag for å øke industriens tariffreduksjon ytterligere

Statnett og Norsk Industri er enige om at industriens store og stabile kraftuttak reduserer kostnadene i transmisjonsnettet, eksempelvis både kapital- og systemdriftskostnader. Statnett og Norsk Industri er imidlertid uenig om mulig differensiering som industribedriftene kan innrømmes med utgangspunkt i disse kostnadsfordelene.

Statnetts styre har frihet til å beslutte justeringer i styremøtet i september med virkning fra 2021. I protokollen oppfordrer Norsk Industri styret i Statnett til å foreta justeringer i tariffmodellen som vil bedre industriens konkurransekraft i en svært krevende periode.

> Last ned protokollen

__________________________________

Oppdatert 25. september

Statnetts vedtak om tariffmodellen for 2021 ligger fast