Særnorsk CO2-avgift rammer industrien hardt

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Hydro Karmøy. Foto: Jostein Viestad / Hydro

Hydro Karmøy. Foto: Jostein Viestad / Hydro

Regjeringen vil gi små industribedrifter utenfor EUs kvotesystem en CO2-avgift som langt overstiger kvoteprisen. Norsk Industri ber Stortinget om en klimaavtale.

Stortinget er i sluttfasen med å behandle Regjeringens klimaplan. Her er det foreslått at CO2-avgiften for ikke-kvotepliktig industri skal trappes opp til 2000 kroner per tonn CO2 i 2030. Samtidig er Regjeringens estimat at kvoteprisen vil ligge et sted mellom 450 og 900 kroner per tonn CO2 i 2030.

– Regjeringens forslag snur klimapolitikken på hodet ved at små industribedrifter plutselig vil måtte betale mye mer for sine klimagassutslipp enn store kvotepliktige bedrifter, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Han peker på at små industribedrifter med lavt effektbehov er skjermet fra EUs kvotesystem nettopp fordi de i mindre grad er i stand til å bære kostnadsbyrden som klimakvotene utgjør.

NRK har skrevet om porselensprodusenten Figgjo som blir svært hardt rammet av regjeringens forslag.

– En opptrapping av CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn CO2 for norsk, ikke-kvotepliktig eksportindustri vil gi en så stor konkurranseulempe at vi faktisk frykter at virksomhetene ikke vil overleve, sier Lier-Hansen til NRK.

Norsk Industri har tatt til orde for at det inngås en klimaavtale mellom industrien og staten som sikrer reduserte utslipp til avtalte tidspunkt. Det betyr at ikke-kvotepliktig industri vil forplikte seg til å gjennomføre klimatiltak, kombinert med at CO2-avgiften over tid trappes opp til den samme økonomiske belastningen som de kvotepliktige industribedriftene. Dermed vil store og små industribedrifter i fremtiden betale noenlunde likt for klimagassutslippene sine. Samtidig må staten forplikte seg til å etablere gode støtteordninger for klimaomstilling.

– For konkurranseutsatt industri er en klimaavtale mer styringseffektivt enn avgifter. En avtale vil medføre at overskudd kan brukes på klimatiltak i stedet for å kun betale avgifter, og sikre rettferdige rammebetingelser. Dette vil gi reelle utslippskutt samtidig som industrien bevarer sin konkurranseevne, avslutter Lier-Hansen

Les mer:

> Klimautslipp kan koste dobbelt så mye for familiebedrift som for Hydro (nrk.no)

> Se innslag på NRK Dagsrevyen

> Norsk Industris innspill til klimameldingen