Norsk Industri

Innhold

Samarbeidsprosjekt for CO2-lagring

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Avtalen ble signert i Oslo 2. oktober. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Avtalen ble signert i Oslo 2. oktober. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil, Shell og Total inngikk 2. oktober et samarbeidsprosjekt for CO2-lagring. Prosjektet skal lagre CO2 som fanges fra landbaserte industrianlegg på Østlandet.

CO2 vil bli transportert med skip til et landbasert mottaksanlegg på Vestlandet.

Her blir CO2 mellomlagret før den sendes videre gjennom rørledning på havbunnen til injeksjonsbrønner øst for Troll-feltet. Det er tre mulige lokasjoner for mottaksanlegget og endelig valg vil bli tatt senere i år.

- En velfungerende verdikjede for fangst transport og lagring av CO2 er helt avgjørende for at industrien skal nå sitt mål om store CO2 reduksjoner fram mot 2050. At Statoil, Shell og Total nå har inngått en avtale om et samarbeidsprosjekt er svært positivt, sier adm. dir. Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

- Som avtalepartene skriver har prosjektet potensial til å bli første CO2-lagringsprosjekt i verden som mottar CO2 fra industrikilder i flere land. Dette er en positiv utvikling og viser at dette i tillegg til å være et helt nødvendig klimatiltak også vil kunne utvikle seg til en god forretningsmodell, avslutter Lier-Hansen.

> Les mer her