Regjeringens energikommisjon oppnevnt – industrien er godt representert

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen inviterte til pressekonferanse i Oslo 11. februar 2022 for å presentere Energkommisjonen. Foto: Ella Ege Bye/OED.

11. februar presenterte olje- og energiminister Marte Mjøs Persen regjeringens nye energikommisjon. Her er industribedriftene representert ved Boliden Odda, Herøya Industripark og Mo Industripark.

Kommisjonen skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norsk industri og norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

– Vi er svært glade for at den nye energikommisjonen er oppnevnt. Det er en bredt og godt sammensatt kommisjon som vi har stor tro på at kommer til å jobbe godt for å bidra til de endringene som skal til for å sikre både folket og industrien tilgang på ren og rimelig kraft i årene som kommer, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Kommisjonen består av 15 medlemmer og skal ledes av professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgaard. Kommisjonen skal levere en samlet utredning til Olje- og energidepartementet innen 15. desember 2022.

Industribedriftene er representert ved Sverre Gotaas fra Herøya Industripark, Helene Seim fra Boliden i Odda og Arve Ulriksen fra Mo Industripark.

– Dette er dyktige representanter som kommer til å gjøre en god jobb for å sette industriens behov på agendaen. Vi ser fram til å se resultatene fra kommisjonens arbeid, sier Lier-Hansen.

> Les mer her (regjeringen.no)