Norsk Industri

Innhold

Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag for vannkraft

Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Energi og klima

Publisert

Vannkraft

Foto: Terje Knudsen / Hydro

Regjeringen har besluttet at den ikke vil gå videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen. – Vi gir full honnør til den klokskap regjeringen har basert denne beslutningen på, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen.

Beslutningen er basert på innspill fra kommunene og næringen. Etter en helhetsvurdering har regjeringen kommet frem til at den ikke går videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.

– Naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme ressurser. Regjeringen har lagt vekt på forutsigbarhet, sier finansminister Jan Tore Sanner.

– Ingenting er viktigere enn forutsigbarhet for den omstilling det norske samfunnet nå er inne i. Vi ser frem til samme besulttsomhet knyttet til å legge en ødeleggende debatt om statlig grunnrente på havbruk død, kombinert med full trykk på flytende havvind. Kun forutsigbar handlingsdyktighet basert på Norsk Industris veikart kan sikre norsk velferd, sier Stein Lier-Hansen.

> Les mer her (regjeringen.no)

> Les Norsk Industris høringssvar