Norsk Industri

Innhold

Regjeringen bør satse på havvind

Norsk Industri, Norges Rederiforbund og NORWEA mener Norge bør satse sterkere på utvikling av mulighetene i fornybar energi til havs og havvind spesielt.

Dette var tema på et frokostmøtet som ble holdt 9. november, hvor rapporten "Havvind - et nytt norsk industrieventyr" ble lagt frem.

> Last ned rapporten

I rapporten bes regjeringen om å legge frem en ambisiøs nasjonal strategi som blant annet skal bidra til at norsk markedsandel i det internasjonale havvindmarkedet er 10 prosent av totalleveransene innen 2030. Videre må det legges til rette for demonstrasjonsprosjekter og fullskalaprosjekter i Norge for å fremme økt teknologieksport. Et tredje poeng er at teknologien har et potensiale for å redusere CO2-utslipp fra norsk sokkel ved at gassturbiner offshore delvis kan erstattes av flytende offshore-vind.

> Les mer her (rederi.no)

> Les også "Stortinget legger til rette for havvindparker i Norge"

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!