Norsk Industri

Innhold

Prosessindustrien i Nordland får millionstøtte til CO2-fangst og -lagring

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Partnerbedrifter, prosjekteier Mo Industripark AS, prosjektleder SINTEF, Kunnskapsparken Helgeland og Gassnova under Kick-offen. Foto: MIP / Anette Fredriksen - Mye i Media

Partnerbedrifter, prosjekteier Mo Industripark AS, prosjektleder SINTEF, Kunnskapsparken Helgeland og Gassnova under Kick-offen. 1. rekke f.v.: Jørild Svalestuen, Gassnova; Per Johan Høgberg, Celsa; Krisitn Giske Lauritsen, Sintef; Ellen Myrvold, Alcoa Mosjøen. 2. rekke F.v.: Anette Mathisen, Sintef; Monica Paulsen, Kunnskapsparken Helgeland (KPH) og ACT; Eli Hunnes, Sintef Helgeland; Tone Jacobsen, KPH; Jan Gabor, Mo Industripark AS; Alf Tore Haug, Elkem Rana. 3. rekke f.v.: Johnny Vangen, SMA; Sten Solum, NorFraKalk; Hans Aksel Haugen, Sintef; Andreas Inselseth, KPH; Karl Anders Hoff, Sintef; Frode Johan Berg, Elkem Rana; Simen Valåmo, Alcoa Mosjøen. Foto: MIP / Anette Fredriksen - Mye i Media

Prosessindustrien i Nordland samler seg nå i et felles arbeid med CO2-håndtering. Bedriftene har fått innvilget seks millioner i støtte fra Gassnovas CLIMIT-Demo program.

21. juni var det kick-off med bedriftene som er med i prosjektet, SINTEF, Kunnskapsparken Helgeland og Gassnova.

– Nordland har verdens grønneste prosessindustri, men vi hviler ikke på laurbærene av den grunn. CO2-fangst, utnyttelse og lagring gir muligheter for ny næringsutvikling og betydelige reduksjoner i klimagassutslipp, sier Jan Gabor, markedsdirektør i Mo Industripark AS.

En fjerdedel av de globale klimagassutslippene kommer i dag fra industri. I følge Det Internasjonale Energibyrået må CO2-fangst og -lagring, såkalt CCSU ("Carbon Capture Storage and Utilization"), stå for halvparten av utslippskuttene globalt. Norsk Industris veikart for prosessindustrien legger også avgjørende vekt på fangst og lagring av CO2 som et nødvendig virkemiddel for å nå Paris-målene.

Mo Industripark AS er prosjekteier og har i samarbeid med bedriftene drevet frem søknaden basert på et ønske om å adressere klimagassutslippene – i fellesskap. SINTEF har utformet søknaden og er prosjektleder. I tillegg har prosessindustribedriftene, leverandører og kompetansemiljø m.fl. nylig gått sammen i Arctic Cluster Team, en ARENA-klynge som skal skape nye bærekraftige industrielle løsninger for Nord-Norge, Paris og hele verden.

Partnerne i prosjektet er Alcoa Mosjøen, Elkem Rana, Elkem Salten, Celsa Armeringsstål, Ferroglobe Mangan Norge, SMA Mineral, NorFraKalk, Norcem Kjøpsvik, Olje- og gassklynge Helgeland og Mo Industripark AS.

- Dette er gode nyheter for norsk og ikke minst nord-norsk prosessindustri. Norske bedrifter går nok en gang foran i arbeidet for klimaet, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri.

Les også:

> Lanserer CO2-hub Nordland og får millionstøtte til CO2-fangst og -lagring (Mo Industripark)

> Får millionstøtte til CO2-fangst og lagring i Mo i Rana (Rana blad)