Prestisjekontrakt til lokale leverandører for bygging av karbonfangstanlegget på Norcem

Publisert

Brevik sett fra lufta

NLI Engineering AS og Trosvik Industri AS har vunnet prestisjekontrakt til karbonfangstanlegget som skal bygges hos Norcem i Brevik. Foto: Trosvik Maritime.

NLI Engineering AS og Trosvik Industri AS har vunnet prestisjekontrakt til karbonfangstanlegget som skal bygges hos Norcem i Brevik.

NLI Engineering AS har signert kontrakt med Aker Carbon Capture for mekanisk fabrikasjon og installasjon til anlegget. Kontrakten på flere hundre millioner er den hittil største i NLIs 75-årige historie.

NLI Engineering har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Trosvik Industri AS for gjennomføring av prosjektet hvor begge vil ha en sentral rolle for utførelsen av prosjektet. I tillegg er NLI Grenland fra 1. januar 2021 lokalisert på Trosvik sammen med Trosvik-Gruppen, som også vil være en stor fordel.

Arbeidene består i hovedsak av prefabrikasjon og installasjon av 1000 tonn rørlinjer og stålkonstruksjoner samt installasjon av mekanisk utstyr og store utstyrspakker og uttesting av anlegget.

Byggingen av fullskalaanlegget for karbonfangst skal ferdigstilles i 2024. Prosjektet i Brevik tar sikte på en årlig fangst av 400 000 tonn CO2. Et viktig grep i prosjektet, er at det meste av energien for å fange CO2 dekkes av overskuddsvarme fra sementproduksjonen. Karbonfangstanlegget skal integreres i dagens anlegg.

Norcem har i samarbeid med Aker Carbon Capture testet fangst og rensing av CO2 på fabrikken i Brevik. Testene og erfaringene har vært vellykkede, der Aker Carbon Captures aminteknologi er lagt til grunn for prosjektet.

Et slikt stort prosjekt i Grenlandsregion vil innebære mange arbeidsplasser og lokal vekst for Grenlandsindustrien.

– Vi er stolte og ydmyke over å bli tildelt denne prestisjefylte «grønne» fabrikasjonskontrakten til karbonfangstanlegget på Norcem. Vi takker Aker Carbon Capture for tilliten og gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier administrerende direktører Morten Hassum i NLI og Jan Brønsten i Trosvik.

– Prosjektet passer godt inn i NLI og Trosvik sin virksomhet, og er samtidig viktig for begge konsern med tanke på utvikling og oppbygging av ytterligere kompetanse innenfor industrisegmentet. Vi har til sammen mange dyktige medarbeidere som skal gjennomføre prosjektet og vi ser frem til et godt samarbeid med Aker Carbon Capture

– Det er veldig hyggelig å registrere at lokale leverandører har blitt tildelt den store og viktige kontrakten for mekanisk installasjon på karbonfangstanlegget hos Norcem i Brevik. For både Aker Carbon Capture og Norcem vil jeg tro det er en betydelig fordel å ha lokale leverandører med gode verksteds- og prefabrikasjonsfasiliteter like i nærheten av anlegget, i tillegg til personell som er godt kjent i prosessanlegget. Dette vil også gi gode lokale ringvirkninger til andre lokale selskap som kan bli underleverandører til samarbeidet NLI/Trosvik, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.