Norsk Industri

Innhold

Positive signaler om satsing på klimavennlig industri

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

F.v.: Verksdirektør Kathrine Næss, Stein Lier-Hansen og stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap)

F.v.: Verksdirektør Kathrine Næss, Stein Lier-Hansen og stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap)

Under et besøk på Alcoa Mosjøen 30. august presenterte Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen noen av partiets viktige grep for vekst i prosessindustrien i Norge.

Arbeiderpartiet har merket seg industriens veikart for nullutslipp i 2050, og mener at staten må trå til som en aktiv partner.

Arbeiderpartiet vil bruke kraftoverskuddet til å legge grunnlaget for videreutvikling og vekst i industrien i Norge, og nevner følgende punkter som skal bidra til dette:

  • CO2-kompensasjon etter 2020 med minst 75% kompensasjon
  • Styrking av Enova og fortsatt støtte til industrien i kvotepliktig sektor.
  • Endre ordningen med opprinnelsesgarantier slik at det blir sammenheng mellom fysisk krafteksport og eksport av opprinnelsesgarantier.
  • Likeverdig nettariff for kraftintensive bedrifter uavhengig om kraften hentes fra regional- eller sentralnettet.
  • Justere skatteregimet for vannkraft.

- Gode rammebetingelser, ikke minst tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige betingelser er svært viktig for prosessindustrien. Punktene som ble presentert av Arbeiderpartiet i dag er alle sentrale elementer for konkurransedyktige kraftbetingelser, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

At Arbeiderpartiet har store ambisjoner for neste stortingsperiode bekrefter at partiet fortsatt vil være en avgjørende støttespiller for industrien.

- Det at de også signaliserer støtte til å se på skatteregimet for vannkraft betyr at rammebetingelsene for vedlikehold og reinvestering i vannkraft kan bli mer lønnsomme. Dette er svært positivt for industriens krafttilgang, avslutter Lier-Hansen.

Under besøket fikk de fremmøtte se alle leddene i produksjonen av verdens grønneste primæraluminium, og lære om hva som har gjort Mosjøen til et av verdens fremste aluminiumsverk, og hvilke ambisjoner de har for å beholde denne posisjonen. Utslippskutt, energigjenvinning, produktivitetsforbedringer, kompetanse, lærlingeordning, automatisering og digitalisering er stikkord.

Bernt og Erling, Alcoas nye, elektriske AGV’er som frakter anoder fra anodebakeriet til elektrolysen.

Møtte "Bernt" og "Erling" 

Alcoa er en stor og moderne arbeidsgiver, som kontinuerlig jobber med effektivisering av produksjonen, både av kostnadsmessige og miljømessige grunner. Nå har bedriften gått til anskaffelse av to nye elektriske roboter, som har som oppgave å frakte anoder fra anodebakeriet til elektrolysen. Disse to robotene, som har fått navnene Bernt og Erling, gjør dette helt på egenhånd. De er de første maskinene i verden som klarer å kjøre gjennom så sterke magnetfelt som Alcoa har på verket sitt. Når de to robotene går tomme for strøm, kjører de selv til ladestasjonene for å fylle opp batteriene.

– Disse robotene er gode eksempler på at norsk industri er verdensledende. Det skal bli spennende å ta automatiseringsprosessene i bedriften nærmere i øyensyn. Industrimeldingen fra regjeringen og Stortingets behandling av denne, viser at industrien er mer i fokus for politikernes oppmerksomhet enn kanskje noensinne før. Da er det morsomt at en flott medlemsbedrift som Alcoa får anledning til å vise frem hva de står for, midt i en spennende valgkamp, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.