Norsk Industri

Innhold

Planlegger å produsere flydrivstoff fra vann og CO2 på Herøya

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

Publisert

Oversiktsbilde Herøya Industripark

Norsk e-fuel på Herøya. Foto: Orbiton AS / Herøya Industripark AS

Norsk e-Fuels planlegger etablering av et pilotanlegg for konvertering av norsk fornybar elektrisitet til bærekraftig drivstoff for flyindustrien.

Gjennom markedsledende teknologi konverteres strøm, vann og fanget CO2 til bærekraftig drivstoff som vil kunne realisere en klimanøytral transportsektor.

Denne etableringen setter Norge skikkelig på kartet for industrialisering og produksjon av bærekraftig drivstoff basert på norsk vannkraft og fangst av CO2. En slik attraktiv etablering er svært spennende for Grenland som har landets største prosessindustriklynge.

– Hvis dette første anlegget blir en suksess, ligger mye til rette for at det blir en stor oppskalering i Norge, og de gode tilrettelagte industriområdene ved eksisterende prosessindustri og kompetanseklynger for slik industri i området, kan bli valgt, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for Norsk Industri Olje & Gass. 

Halvere CO2-utslippene på luftfartsstrekninger

Norsk e-Fuel, med hovedkontor i Oslo, vil industrialisere Power-to-Liquid (PtL) i Norge for det europeiske markedet, dette skriver selskapet i en pressemelding i dag.

Herøya industripark i Porsgrunn skal være vertskap for det første produksjonsanlegget, som vil produsere nok drivstoff til å halvere CO2-utslippene på de fem mest trafikkerte luftfartsstrekningene i Norge.

Godt i gang   

Norsk e-Fuel, som er et industrikonsortium med flere ledende industrielle selskaper, er allerede godt i gang med å planlegge etablering av anlegget i Herøya industripark.

Industriparken tilbyr viktig infrastruktur og godt med plass for planlagte oppskaleringer, skriver Norsk E-fuel i pressemelding.

Starter på Herøya i Porsgrunn

Det første anlegget som starter opp på Herøya vil ha en produksjonskapasitet på 10 millioner liter i året, og er planlagt satt i drift i 2023. Deretter skal anlegget oppskaleres og produksjonen tidobles frem mot 2026. Anlegget på Herøya vil da kunne spare luftfarten for 250 000 tonn CO2-utslipp i året. Det oppskalerte anlegget vil bli brukt som modell for en landsdekkende utrulling.

Norsk e-Fuel vil med dette bidra til å skape nye grønne arbeidsplasser i Norge, både lokalt og nasjonalt.

Teknologien i sentrum

Det er Sunfire og Climeworks som står bak den innovative teknologien som gjennom elektrolyse gjør det mulig å konvertere fornybar energi, vann og fanget CO2 til syntesegass. Gjennom videre prosessering og raffinering produseres e-fuel, et bærekraftig drivstoff blant annet for bruk i luftfartsnæringen.

Sluttproduktet er sertifisert og kan brukes direkte i etablert infrastruktur.

Dette prosjektet vil skape store muligheter både for Norge og Europa, og kan være nøkkelen til en mer omfattende avkarbonisering enn hva som så langt har vært mulig, skriver selskapet.